Vitaalkunst

Tips en informatie voor een creatief en energiek leven zonder stress


Een reactie plaatsen

Spreek jij je creativiteit voldoende aan? (5/7)

Foto: Jim Gamblin

Foto: Jim Gamblin

Creativiteit is een van onze belangrijkste eigenschappen als mens. We beschikken allemaal over een scheppende kracht in onszelf, waarmee we ons leven op een positieve manier kunnen beïnvloeden. Deze creatieve bron stelt ons in staat om problemen op te lossen en nieuwe dingen te creëren. Daarom ook hebben creatieve activiteiten een grote positieve invloed op onze gezondheid en ondersteunen ze het herstel bij ziekte.

Kortom, je creativiteit is van levensbelang.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoeveel je jezelf tekort doet, als je jouw creatieve bron niet aanspreekt. Het blijven zitten in een sleur van ‘zo doe ik het al jaren’ of ‘ik kan er toch niets aan veranderen’ is funest voor je levensplezier en voor je vitaliteit. Je wilt toch niet als een uitgeputte zoutzak op de bank eindigen? Of zo iemand worden, die altijd maar klaagt over kwaaltjes en hoe slecht het allemaal gaat?

Creatief bezig zijn geeft je positieve energie, je wordt er blij van en je komt erdoor in beweging. Zowel innerlijk als naar buiten toe. Van binnen gaat het borrelen en bruisen (soms heel letterlijk ;-)) Er ontstaan nieuwe ideeën. En oplossingen voor dingen waar je mee zit of waar je tegenaan loopt, gaan zich spontaan aandienen. Dit gebeurt allemaal niet, als je blijft zitten waar je zit.

In het stappenplan naar een energiek en creatief leven zonder stress is het ontwikkelen van je creativiteit en het in beweging komen dan ook een belangrijke stap. Als ik 6 jaar geleden op de bank was blijven zitten, dan had mijn leven er nu heel anders uit gezien. Dan was ik nu aanzienlijk minder fit geweest en had ik ook geen eigen praktijk op kunnen bouwen.

Je kunt op allerlei manieren je creativiteit ontwikkelen en jezelf in beweging brengen. De een speelt graag toneel, de ander danst graag of maakt muziek, weer een ander gaat tekenen of schilderen. En ook spelen met taal door te schrijven of te dichten of het werken in en aan je tuin, zijn voorbeelden van creatieve processen.

Het belangrijkste kenmerk van een creatieve activiteit is dat je zelf iets kunt inbrengen, zelf invloed kunt uitoefenen op waar het naartoe gaat. Alleen maar klakkeloos doen wat de juf zegt en kopiëren wat anderen doen, is niet creatief. Juist als je ergens je eigen draai aan kunt geven, dan wordt je scheppende bron aangesproken.

En dat kan best eng zijn! We hebben al gauw een stemmetje in ons achterhoofd van ‘Dit kan ik niet’, ‘Is dit wel de bedoeling?’, ‘Doe ik het wel goed?’. Dat ongemakkelijke gevoel hoort erbij als je met iets nieuws begint of een stap met onbekende uitkomst zet. Afgelopen week was ik op een seminar waar een uitspraak van Neil Donald Walsh werd aangehaald: “Life begins at the end of your comfortzone”. Dat geldt hier ook.

Ik kan je vertellen, dat als je dat ongemakkelijke gevoel toelaat en het avontuur aangaat, dat dan de energie die je na afloop voelt, geweldig is. Je wordt door dit soort ervaringen opgetild en je wordt er ontzettend blij van. Het smaakt naar meer en die impuls is belangrijk om ermee door te gaan en steeds meer te experimenteren en onbekende wegen op te zoeken.

Het ongemakkelijke gevoel zal niet altijd meteen verdwijnen. Een beetje geduld en iets een kans geven is ook belangrijk. Ik raad je dan ook aan om bij nieuwe activiteiten niet meteen na 1x proberen te beslissen of het iets voor jou is. Ga er een poosje mee aan de slag en neem dan pas een besluit.

Zoek iets waar jij blij van denkt te worden en waarvan je het gevoel hebt, dat je in beweging kunt komen. Vooral innerlijk. Je kunt jezelf ook uitdagen en iets kiezen waarvan je nog niet weet of je het leuk zult vinden. Uiteraard ben je van harte welkom bij een van mijn cursussen of trainingen als je jouw creativiteit met tekenen en schilderen wilt aanwakkeren.

. Het maakt niet uit wat. Begin klein, maar begin! Uit ieder zaadje kan een megagrote boom groeien. En zo is het ook met je creativiteit. Die groeit naarmate je er meer voeding en energie in stopt en daar krijg je heel veel voor terug.

Advertenties


Een reactie plaatsen

Grenzen, je vrienden of je vijanden? (4/7)

Grenzen. Een onderwerp waar je met vele invalshoeken naar kunt kijken. Er zijn letterlijk landsgrenzen, maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan regels die we met elkaar afspreken of de huid als grens van je lichaam. In dit artikel gaan we kijken naar je persoonlijke grenzen en de grenzen die je als individu tegen kunt komen in een proces van verandering.

Veel van onze persoonlijke grenzen zijn niet te zien en daardoor voor anderen ook niet 1-2-3 waar te nemen. Dat is een interessant gegeven. Het betekent dat we naar anderen toe dus meestal zullen moeten communiceren over de ligging van onze grenzen. En dat we alleen zelf kunnen aangeven wanneer een bepaalde grens bereikt wordt: “Het is me te veel” of “Ik kan er nu geen taken meer bij hebben.”

Het vraagt tegelijkertijd respect naar de ander toe als die een grens aangeeft. Grenzen zijn heel persoonlijk en je kunt niet zomaar jouw grens aan een ander opdringen. Of er vanuit gaan dat jouw grens dezelfde is als die van een ander. Het respecteren van de grens die de ander aangeeft, is uitermate belangrijk als we op een goede manier met elkaar willen omgaan.

En het respecteren van de grenzen die we zelf voelen is misschien nog wel belangrijker. Vooral omdat onze eigen grenzen ons signalen geven die met onze gezondheid te maken hebben. Je concentratie wordt bijvoorbeeld minder, omdat het tijd is om te eten. Of je krijgt gespannen schouders, omdat je eigenlijk te veel werk hebt voor de tijd die je eraan kunt besteden. Of je bent aan het eind van de dag helemaal uitgeput, omdat je de hele dag hebt lopen rennen zonder pauzes.

Zo kan ik nog wel een aantal voorbeelden noemen. Waar het om gaat is dat ons lichaam ons op verschillende manieren signalen geeft, die duiden op het bereiken van een grens. Als we deze signalen respecteren en belangrijker nog, ernaar handelen, dan worden we minder snel ziek en zullen we ons energieker en minder gestrest voelen.

Welke signalen voor jou belangrijk zijn, kan ik zo niet zeggen. Wat ik wel weet is dat iedereen zo zijn eigen zwakke plek heeft en dat die het eerst zal opspelen als je een belangrijke grens nadert. Zelf krijg ik bijvoorbeeld last van keelpijn als ik het te druk heb. Dan kan ik ervoor kiezen om het te negeren en gewoon door te gaan, maar ik kan ook besluiten om een aantal activiteiten uit te stellen of te schrappen.

Wat nu als je je eigen grenzen niet meer voelt. Het kan gebeuren als je regelmatig over een bepaalde grens heen gaat, dat je niet meer weet dat die grens er is en dat je hem dus niet meer voelt. Je went als het ware aan de situatie dat je er steeds overheen gaat. Dit kan heel sluipend gaan, zodat je het zelf nauwelijks in de gaten hebt. Als dit proces zich regelmatig herhaalt en je steeds verder over je oorspronkelijke grens heen gaat, kun je bijvoorbeeld overspannen of burn-out raken.

Het goede nieuws is, dat je je grenzen wel weer kunt opzoeken. Dit vraagt om een proces van aandachtig contact maken met jezelf, met hoe je je voelt en met wat je lichaam je aangeeft. Je gaat dan opnieuw leren luisteren naar de signalen die je krijgt. Je moet jezelf als het ware herijken.

Zo’n proces van herijken kom je ook tegen als je herstellende bent van een ziekte of als je in een ander veranderingsproces zit. Het accent ligt hier wel een beetje anders dan bij het opzoeken van je grenzen, omdat je in deze processen bezig bent om je grenzen steeds te verleggen. Dan kan het extra lastig zijn om te bepalen waar de grens op een zeker moment ligt. Uit eigen ervaring kan ik je vertellen, dat in dit soort processen het ook een kwestie is van af en toe er overheen gaan en dan merken dat het net iets te veel was.

Wat mij betreft zijn grenzen onze vrienden. Als je er soepel mee omgaat, dan kun je er veel aan hebben. Een enkele keer er overheen is geen probleem, zolang je maar beseft dat je dat doet. Als je op een gezonde manier met je grenzen omgaat, helpen ze je om een energiek leven zonder stress op te bouwen of te behouden.